ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ "ΟΡΦΕΥΣ"
ΣΚΟΠΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΛΛΕΣ  ΣΕΛΙΔΕΣ

Η ΕΛΙΖΑ ΜΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


  

Μπουσίου & Χαντζέρη 3A, 11526 Αθήνα, Τηλέφωνο: +3 210 69 15 578, +3 210 93 25 520  Cellular: +30 6944137744